Leksvikmartnan 2017 - evaluering

Postet av Leksvik IL den 5. Apr 2016

Den 28. Leksvikmartna'n er avsluttet og arrangøren Leksvik Idrettslag, vil takke alle sponsorer, besøkende, utstillere og mange frivillige for 2 fine dager i Leksvik sentrum.

Arrangøren er godt fornøyd med gjennomføringen, selv om vi gjerne skulle hatt bedre vær enn vi fikk på søndagen.

Tilbakemeldinger fra publikum og utstillere så langt er i all hovedsak veldig positive.


Leksvik Idrettslag ønsker kontinuerlig å utvikle arrangementet Leksvikmartnan til et enda bedre arrangement.

Vi som arrangør er derfor helt avhengig av tilbakemeldinger, spesielt fra våre utstillere.

Vi ønsker derfor at utstillere ved Leksvikmartnan 2017 tar seg tid til å fylle ut vårt evalueringsskjema.

Evalueringsskjemaet fylles ut på nett, ved å følge denne linken!

På forhånd takk!


Kontaktinfo:

E-post: leksvikmartnan@gmail.com

Postadresse: Karetvegen 11, 7120 LEKSVIK

Martnaskoordinator; Torkil Berg - mobil: 900 14 995 (ansvar for utstillere, boder mv.)

Martnasansvarlig; Merethe Kopreitan Dahl - mobil: 917 40 403 (ansvar for øvrig arrangement)


Hovedsponsor:


0 Kommentar

Årsmøte i Leksvik Idrettslag 2016

Postet av Leksvik IL den 18. Feb 2016

Bilderesultat for årsmøte

Avholdes torsdag 3. mars 2016 kl. 18.00


Klubbhuset - Leksvik skistadion


Sakliste

1. Valg av møteleder.

2. Valg av sekretær.

3. Valg av representanter til å underskrive møteprotokoll.

4. Godkjenning av innkalling og sakliste.

5. Behandle årsmeldinger med revidert regnskap og materielleste fra hovedlaget og

underavdelingene.

6. Behandle budsjett for hovedlaget og underavdelingene.

7. Fastsette medlemskontingent for 2015.

8. Fastsette honorarer til medlemmer av arbeidsutvalget.

9. Behandle innkomne saker og forslag.

10. Valg. Valgkomiteen har forslag på alle poster. De foreslåtte er spurt.

  • 1. Leder
  • 2. Nestleder
  • 3. Kasserer
  • 4. Sekretær
  • 5. Ett styremedlem
  • 6. Varamedlemmer til styret i nummerorden 1-2
  • 7. To revisorer
  • 8. To vara for revisorer


Forslag til saker kan framsettes av medlemmene, senest 25. februar 2016 til styret ved


leder Tove Penna Steen.

Leksvik 8.februar 2016

Styret

LIL DEL 1.pdf

LIL del2.pdf


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline