Årsmøte i Leksvik IL (Hovedlaget)

Postet av Leksvik IL den 17. Feb 2018

Link til Årsmøtepapirer


Sakliste

1. Valg av møteleder. 

2. Valg av sekretær. 

3. Valg av representanter til å underskrive møteprotokoll. 

4. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

5. Behandle årsmeldinger med revidert regnskap og materielleste fra Hovedlaget og underavdelingene. 

6. Behandle budsjett for Hovedlaget og underavdelingene. 

7. Fastsette medlemskontingent for 2018. 

8. Fastsette honorarer til medlemmer av arbeidsutvalget for 2018. 

9. Behandle innkomne saker og forslag. 

10. Valg. Valgkomiteen har forslag på alle poster. 

De foreslåtte er spurt. 

   1. Leder 

   2. Nestleder 

   3. Kasserer 

   4. Sekretær 

   5. Ett styremedlem 

   6. Utdanningskontakt – ikke på valg 

   7. Varamedlemmer til styret i nummerorden 1-2 

   8. Tre revisorer

Forslag til saker kan framsettes av medlemmene, senest 1. mars 2018 til styret ved leder Tove Penna Steen.

Alle er velkommen!

Leksvik 4. februar 2018 Styret


0 Kommentar

Årsmøte i svømmeavdelingen

Postet av Leksvik IL den 6. Feb 2018


Sted: Kantina til Kroa Produkter AS (Liafossveien 17- inngang
på baksiden)
Tid: Mandag 26.02.18 kl. 19.00

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av Leder og nestleder
3. Årsberetning 2017
4. Regnskap 2017
5. Budsjett 2018
6. Innkommende saker

Innkommende saker må være leder Irene Ruud (Kroairene@gmail.com) i hende
innen 20.02.18

VEL MØTT!


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline