Æresmedlemmer av Leksvik IL


Et medlem kan utnevnes til æresmedlem når det gjennom en årrekke har lagt ned er særlig stort og verdifullt arbeid i lagets tjeneste. Medlemmet må tidligere være hedret med lagets bordfane.

Aktive medlemmer som har utført fremragende idrettslige prestasjoner, kan utnevnes til æresmedlem uten tidligere å ha vært hedret med lagets bordfane.

Æresmedlemskap skal vedtas av hovedstyret enstemmig.

Det nye æresmedlemmet blir tildelt lagets medalje med diplom.

Slik utdeling skal finne sted på årsmøtet eller på Leksvikmartnan.Følgende er utnevnt til æresmedlemmer av Leksvik Idrettslag:

1990 Ole J. Lerstad
1990 Kristian Dahl
1990 Ole Fjelldal
1990 Laila Tronstad
1998 Peter Hovstein
1998 Hans Dahl
1998 Kåre Hølås
1998 Nils Stavrum
2001 Edvin Dahl
2002 Willy Haugen
2010 Kristian Tettli Rennemo
2014 Harald Røstad


Levert av IdrettenOnline