Slik søker du om politiattest

Den som plikter å fremlegge politiattest til idrettslaget, må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år) eller per alminnelig post.

Søke elektronisk

Les om dette her https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Søk her https://attest.politi.no

Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet skal vedlegges søknaden. Bekreftelse på formål.

Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.


Søke elektronisk


Leksvik IL har utnevnt følgende som ansvarlige for oppfølging av politiattester:

Frank Robert Asphaug

e-post: politiattest@leksvikil.no
telefon: 975 01 355


eller hans/hennes stedfortreder:

Tove Penna Steen

e-post: leder@leksvikil.no
telefon: 414 58 948


Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato.

Innhenting av politiattest er gratis.

Levert av IdrettenOnline