Slik søker du om politiattest

Den som plikter å fremlegge politiattest til idrettslaget, må selv sende søknaden til politiet. Dette gjøres enklest elektronisk (for alle over 18 år) eller alternativt per alminnelig post.

Innhenting av politiattest er gratis.


Søke elektronisk

Les om dette her https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Søk her https://attest.politi.no

Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet skal vedlegges søknaden.  Bekreftelse på formål

Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.


Leksvik IL har utnevnt følgende som ansvarlige for oppfølging av politiattester:

Aina Rosvoldaune

e-post: politiattest@leksvikil.no
telefon: 902 08 879

eller hennes stedfortreder:

Jon Erik Vollan

e-post: leder@leksvikil.no
telefon: 415 60 961

Levert av IdrettenOnline